ANBI

Algemene Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Maatschappelijk Ondernemen West Utrecht

De doelstelling van de Stichting zoals in de statuten in artikel 2 staat, te weten:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door;
a. het ontwikkelen, instant houden en exploiteren van arbeidsintegratie projecten onder meer in de vorm van bedrijfsmatig activiteiten of maatschappelijk ondernemen voor in eerste instantie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet in samenwerking met andere organisaties en instellingen.
b. het adviseren van andere organisaties die bedrijfsmatige activiteit voor de hiervoor bedoelde doelgroep ontplooien, inzake onder meer de bedrijfsvoering.
c. scholing en vorming van de hiervoor bedoelde doelgroep, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

RSIN / fiscaal: 808289664

Contactgegevens
Constructieweg 66
3641SN Mijdrecht
0297-250393

Bestuur
Voorzitter: mevr. M. Kokshoorn
Penningmeester: dhr. J. Donkers
Lid: mevr. W. Heeg