Wat is 100% kringloop?

Kringloop is geen beschermd begrip; iedereen kan een kringloopwinkel beginnen. Hoe weet je dan of je met een betrouwbare kringloopwinkel te maken hebt? Kijk of de winkel het keurmerk 100% Kringloop! heeft. Dit garandeert dat de kringloopwinkel professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu. 

Kringloopwinkels die lid zijn van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) kunnen dit keurmerk aanvragen. Zij krijgen het niet zomaar. Ze doorlopen eerst een audit om te toetsen of ze voldoen aan de kwaliteitseisen. Meestal hebben ze ook een jaarverslag op hun website staan waarin uitgelegd wordt hoe ze werken en waaraan het geld besteed wordt.

100% Mens

Een 100% Kringloop!winkel is een sociale onderneming. Net als elk ander bedrijf levert een sociale onderneming een product of dienst. Waar bij andere bedrijven het maken van winst vaak het hoofddoel is, is dat bij sociale ondernemingen niet het geval. Geld verdienen is voor 100%!Kringloopwinkels een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van armoede.

Een 100% Kringloop!winkel staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en heeft dus werkplekken voor mensen voor wie het lastig is om een reguliere baan te vinden. Dat kunnen langdurig werklozen zijn, mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Ook voor vrijwilligers of gepensioneerden zijn er werkplekken. In 2019 bestond ongeveer een derde  van alle 11.000 medewerkers bij 100% Kringloop!winkels uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 40 procent van de medewerkers was (gepensioneerde) vrijwilliger.

100% Milieu

Het hergebruiken van spullen is een stuk beter voor het milieu dan recyclen of nieuw produceren. Het maken van één spijkerbroek kost ongeveer 10.000 liter water. Als je een spijkerbroek koopt in een 100% Kringloop!winkel, bespaar je dus een heleboel water. Alles wat je tweedehands koopt, scheelt gebruik van grondstoffen en energie.

En wist je dat een 100% Kringloop!winkel per jaar gemiddeld 100.000 kilo textiel inzamelt en 430.000 kilo huisraad? Dat scheelt een hoop afval. Door spullen nog een tweede, derde of vierde leven te geven, zorgen kringloopwinkels dus voor een vermindering van de afvalberg (er hoeft niet iets nieuws te worden geproduceerd). En goederen die niet meer verkocht kunnen worden, laten wij op een verantwoorde manier verwerken. 

Van de circa 150 miljoen kilo aan goederen die de 100% Kringloop!winkels per jaar ophalen, wordt 46 procent opnieuw verkocht of hergebruikt. Nog eens 35 procent wordt gerecycled. Dit gaat dus allemaal niet op de verbrandingsoven in en dat scheelt ruim 130 miljoen kilo CO₂-uitstoot. En dat staat gelijk aan wat 70.000 voetbalvelden beplant met bos aan CO2 kunnen opnemen.

100% kringloop
kringkoop_logo