Kringkoop – Constructieweg 66 – Mijdrecht – 0297-250393

Werkgelegenheid

Kringkoop bied werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld WSW-medewerkers (Wet Sociale Werkvoorziening), voornamelijk wonend in de gemeente De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Er wordt ook nauw samengewerkt met de werkcentrum De Ronde Venen en werkbedrijf Stichtse Vecht in het kader van sociale activering en arbeidsgewenning. Vanuit de verslaggeving van Kringkoop kan de gemeente met deze personen na het traject concreter aan de slag gaan.
Kringkoop levert stageplaatsen aan voor jongeren met fysieke of licht verstandelijke handicap. Hiervoor is een samenwerking met de Praktijkschool in Woerden.
Leerlingen van diverse scholengemeenschappen die praktische ervaring willen opdoen op basis van maatschappelijke en/of langere stage zijn eveneens welkom.
Ook zijn er werkplekken beschikbaar gesteld voor kinderen met een taakstraf vanuit de Raad voor kinderbescherming te Utrecht.