Kringkoop – Constructieweg 66 – Mijdrecht – 0297-250393

Milieu

Door een goede toename van klanten en dus van de verkopen is er een zichtbare stijging in het hergebruik van de ingezamelde producten. Hierdoor is er ook een vermindering zichtbaar in de meeste afvalstromen, wat weer kostenbesparend werkt.
Het afval wordt bij Kringkoop gescheiden. Er zijn aparte containers voor papier, ijzer, hout, restafval en voor wit- en bruingoed. Diverse soorten metalen worden apart aangeboden en ook elektrakabels worden gescheiden van de apparaten. Kringkoop heeft twee grote afsluitbare containers in gebruik van de gemeente. Deze afsluitbare containers moeten oneigenlijk gebruik na sluitingstijd voorkomen..

Naast de inzameling van bruikbaar grof huishoudelijk afval in de gemeente De Ronde Venen, Abcoude en Breukelen, verzamelt Kringkoop ook in deze gemeenten het wit- en bruingoed. Behalve de koel- en vrieskasten, die direct in de daarvoor bestemde afvoercontainer gaan, wordt nagekeken of de elektrische apparaten voor hergebruik geschikt zijn en eventueel na reparatie weer ter verkoop aangeboden kunnen worden.
Kringkoop heeft maatregelen genomen door kritisch te kijken wat bij de klant vandaan meegenomen kan worden. Goederen worden geweigerd als ze zichtbaar kapot, vies of in ieder geval niet verkoopbaar zijn.